TRUNG QUỐC NGỤY BIÊN BÃI TƯ CHÍNH – VIỆT NAM BÁC BỎ

144
Published on 04/09/2019 by
  1. Trung Quốc đưa ra lời ngụy biện về Bãi Tư Chính
  2. Việt Nam bác bỏ phát ngôn của Trung Quốc về chủ quyền tại Bãi Tư Chính như thế nào
  3. Trung Quốc đang thách thức cả cộng đồng Quốc tế chứ không riêng gì Việt Nam
Category

Add your comment

Your email address will not be published.