TẬP CẬN BÌNH SỤP ĐỔ – NGƯỜI THAO TÚNG NGẦM Ở NAM TRUNG HẢI LÀ AI

74
Published on 29/09/2019 by

TIN HOA KỲ | TẬP CẬN BÌNH SỤP ĐỔ – NGƯỜI THAO TÚNG NGẦM Ở NAM TRUNG HẢI LÀ AI

1/ Xóa bỏ chế độ lãnh đạo trọn đời – “Mũi tên ngầm” nhắm vào Tập Cận Bình

2/ Tiết lộ: Nhân vật thao túng ngầm ở Trung Nam Hải?

3/ Đang mất dần quyền lực – Liệu Tập Cận Bình sẽ bị lật đổ?

#thờisựquốctế #tinthếgiới #tinhoaky

#tinmới24h #Tintứcthờisựmới #tintứcthờisự24H

Category

Add your comment

Your email address will not be published.