Trường xưa !

Sân trường vắng lặng tiếng ve

Nhớ cây phượng đỏ hoa che trên cành

Tuổi hồng cứ thế trôi nhanh

Bạn bè thầy cũ xa dần tháng năm !

Yêu sau những buổi tan tầm

Tung tăng xe đạp âm thầm chờ nhau

Trần Văn Bảy mãi ước ao

Một lần trở lại gửi trao nỗi niềm !

Tâm tình ghi khắc trong tim

Công ơn trời biển kính yêu suốt đời

Dẫu cho vật đổi sao dời

Ngôi trường xưa ấy mãi ngời ánh quang.

Tác giả: Tân Thị Trang, Cựu Học sinh Trường THPT Trần Văn Bảy

Niên khóa 2004-2006.

Add your comment

Your email address will not be published.