Thẻ: trộm trái

Cây chùm ruột sau nhà !

Một chiều cuối tuần tôi về thăm quê nhà. Chạy qua con lộ xi măng dài nhằng, mưa xuống vài đám, rong rêu bám đầy con lộ, không dám chạy nhanh, tứ thả từ từ, con đường heo hút, chời nhá nhem tối, nên cố mà mở to mắt để nhìn đường chạy, nhà ba […]

Read More