Thẻ: tin thần tự học

Tự đi lên bằng đôi chân của mình !

“Em chưa bao giờ mặc cảm với hoàn cảnh của mình. Em nghĩ con người sinh ra, ông Trời không cho cái này thì sẽ cho mình cái khác. Em không được lành lặn như bao người khác nhưng em lại có được sự lạc quan, vui vẻ cho dù mình là người khuyết tật”. […]

Read More