Thẻ: thơ Nhớ Trường

Trường xưa !

Sân trường vắng lặng tiếng ve Nhớ cây phượng đỏ hoa che trên cành Tuổi hồng cứ thế trôi nhanh Bạn bè thầy cũ xa dần tháng năm ! Yêu sau những buổi tan tầm Tung tăng xe đạp âm thầm chờ nhau Trần Văn Bảy mãi ước ao Một lần trở lại gửi trao […]

Read More