Thẻ: Họa mi mái kích trống nhanh len lua

Họa mi mái xùy kích trống nhanh lên đỉnh

Hoa Mi mái xùy kích trống bao hót căng Dưới đây chỉ là những kinh nghiệm của chính mình và học hỏi được qua sách báo. Nên có thể còn nhiều thiếu sót. 1/.mùa sinh sản của Họa mi. – mùa sinh sản của họa mi bắt đầu khoảng tháng 4,tháng 5 âm lịch. Đến […]

Read More