Thẻ: bạn cũ

Nhớ lắm…Trường Xưa ơi !

Tôi đã từng nghe ai đó nói rằng ”Khoảnh khắc mới vào lớp 1 chính là khoảnh khắc đẹp và đầy bất ngờ nhất”. Nhưng không, đối với tôi khi mới vào lớp 1, mình vẫn còn rất mơ hồ, chưa hiểu và cũng chưa thể bộc lộ, cảm nhận rõ được cảm xúc trong […]

Read More