Quân bài

Cuộc đời cha bôn ba đầy sóng gió.

Cuộc đời mẹ năm ngã lắt liu.

Từ thuở sinh ra lọt lòng cha mẹ.

Cuộc đời cực khổ ngang trái chông gai.

Khi thương nhau duyên tình se tơ nguyệt.

Tuổi hai người song giáp tuất bằng nhau.

Nhờ trời đất sinh hai người con gái

Ngoan hiền chăm chỉ chịu khó siêng năng.

Tuy tính cách có vài phần đanh đá

Nhưng chẳng bao giờ há để đời chê…

(continue..)

anh-dep-tinh-cha-on001

Add your comment

Your email address will not be published.