Ấm áp cùng đêm văn nghệ gây quỹ hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn của Câu Lạc bộ 0 Đồng

Nhằm kịp thời hỗ trợ, chia sẻ với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật, mồ côi, cụ già neo đơn, nạn nhân bị nhiễm chất độc Da cam/Dioxin trong tỉnh Sóc Trăng. Tối ngày 25/3/2019 Câu Lạc bộ 0 Đồng (CLB) của Nhóm IV Trần Văn Ơn (trực...

Sức trẻ của cán bộ Mặt trận

Trước đây, nói đến cán bộ Mặt trận, người ta nghĩ ngay đến những người đã nhiều tuổi, bởi như một quan niệm, muốn làm được công tác Mặt trận thì cán bộ phải là người đã đứng tuổi mới có đủ uy tín, kinh nghiệm. Quan niệm này đã thay đổi khi mà...

GUIDE HOW TO CHOOSE, PRESERVE AND USE ANTS EGGS CORRECTLY AND EFFECTIVELY

GUIDE HOW TO CHOOSE, PRESERVE AND USE ANTS EGGS CORRECTLY AND EFFECTIVELY Certainly in the brothers play birds who have been, are using and will use popular fresh food as well as many nutrients for the beloved birds that is ANTS EGGS. As in article 3, I listed some nutrients and micronutrients in ants eggs So surely...

Bài 4 : HƯỚNG DẪN CÁCH LỰA CHỌN, BẢO QUẢN VÀ SỬ DỤNG TRỨNG KIẾN THẾ NÀO CHO ĐÚNG VÀ HIỆU QUẢ.

Chắn chắn trong anh em chơi chim ai cũng đã, đang và sử dụng mồi tươi phổ biến cũng như nhiều chất dinh dưỡng cho những chú chim yêu quý của mình đó chính là TRỨNG KIẾN. Trứng mới vừa cập bến, kiến còn bò Như ở bài viết số 3 mình đã liệt kê cho...

Lesson 3: Fresh food for moulting season and get fire season, what kind of good, what kind of food should be used, how nutrition?

I have spent time searching the internet, books as well as consult the comments of the longtime bird keepers, brothers do dry food, to today synthesize and translate for brothers in our country as well as abroad can refer. Hope can help you. WITH YOU HAVE KNOWLEDGE THAT MAY BE REFERRED TO OR THROUGH, for...