Nói với con

Nói với con

Lúc bố bằng tuổi con

Cũng là lúc bố không còn mẹ

Bà đã ra đi khi Bố còn rất nhỏ

Bố trở thành đứa trẻ mồ côi

Có giấy bút nào ghi hết nỗi khổ con ơi

Bố lang thang không bến đợi

Bão tố song xô cuộc đời trôi nổi

Phiêu bạt bao năm không bến không bờ

Đã bao nhiêu năm qua cho đến bây giờ

Bố trở thành học viên đại học

Bao vất vả và biết bao khó nhọc

Bố đều vượt qua để trở làm thầy

Xa con rồi biết nói gì đây

Bố chỉ khuyên con gắng mà chăm học

Xa bố rồi con đường có khóc

Giúp mẹ trông nhà thật tốt nghe con

Ước mơ sau này bố sẽ tiễn con

Vào đại học học tiếp bài của bố

Viết tiếp những bài thơ bố đang viết giở

Cuộc sống tương lai đang rộng mở đón chờ con

Lúc bố bằng tuổi con cũng là lúc bố không còn mẹ

Bão tố cuộc đời bố không gục ngã

Đến bây giờ Bố chắp cánh cho con

Add your comment

Your email address will not be published.