Friday, July 19, 2019

Họa Mi

Họa mi mái xùy kích trống nhanh lên đỉnh

video
Hoa Mi mái xùy kích trống bao hót căng Dưới đây chỉ là những kinh nghiệm của chính mình và học hỏi được qua sách báo. Nên có thể còn nhiều thiếu sót. 1/.mùa sinh sản của Họa mi. - mùa sinh sản của họa mi bắt đầu khoảng tháng 4,tháng 5 âm lịch. Đến giữa...